Služby konferencierov, hostesiek a moderátorov

V rámci našich služieb Vám ponúkame:


Služby konferencierov, hostesiek a moderátorov:

pre účely vášho podujatia vieme zabezpečiť skúsených moderátorov, konferencierov prípadne skúsený personál, ktorý zabezpečí napr. predaj tomboly, vstupeniek alebo môže vhodne šíriť reklamu Vašich sponzorov predajom prípadne rozdávaním informácií.


S úctou a na spoluprácu sa teší

Animačný tím M21

Kontakt: +421 908 023 666, +421 904 169 969, 21sipo@gmail.com, mladez21@yahoo.com 

FB: Animačný program na kľúč https://www.facebook.com/groups/261170890754891/http://


prev next