Animačný program pre deti na svadby začína zvyčajne po hlavnej večeri (1. večeri - cca po 19:00) a väčšinou trvá max. 3 hodín.

S tým, že my nevieme ovplyvniť, ktoré dieťa sa do programu ako zapojí. Záleží to od veku a nálady dieťaťa, či bude s nami počas celého programu, alebo absolvuje len časť.

Program, ktorý zvyčajne pripravujeme, pozostáva z:
- rôznych hier pre deti,
- tvorivých dielní,
- modelovania balónov,
- maľovania na tvár
a tanca animátorov s deťmi na parkete, alebo v inom priestore / salóniku, detskom kútiku /.

Na základe poskytnutých informácií o približnom počte a vekovom zložení detských hostí svadby, 

začína poplatok za animačné služby od sumy 100,-eur 

Povinný poplatok:
 Náklady spojené s dopravou na podujatie ...................................................................... od 20,- € - poplatok za dopravu na a z podujatia v okrese Bardejov, mimo okresu  Bardejov závisí tento poplatok od vzdialenosti. V takomto prípade začína poplatok od sumy 30,- €.

V prípade, že sa programu zúčastní viac ako 20 detí, je poplatok k základnému poplatku + 5,-eur / dieťa.

V prípade potreby vieme poskytnúť aj pomoc aj s ukladaním detí a následným strážením detí počas toho ako sa ich rodičia 

budú nerušene zabávať na svadbe.

K stanoveniu ceny za takýto typ služby potrebuje doplniť ďalšie informácie ako:
- O ktorej je plánovaný záver našej animácie? /vrátane večerného stráženia/
- Ako si predstavujete ukladanie detí? Všetky spia v spoločnej izbe? Alebo každé dieťa zvlášť v izbe svojich rodičov?


S úctou a na spoluprácu sa teší
Animačný tím M21

Kontakt: +421 908 023 666, +421 904 169 969, 21sipo@gmail.com, mladez21@yahoo.com
FB: Animačný program na kľú
č https://www.facebook.com/groups/261170890754891/http://

FOTOGALÉRIA z realizovaných podujatí

prev next