ANIMAČNÝ PROGRAM PRE MESTÁ  A  OBCE

Animačný tím M21 ponúka: animačný program pre MESTÁ a OBCE.
Program si vyskladáte sami, podľa vlastných predstáv.
Vy nám povedzte akú máte predstavu, prípadne aké podujatie pripravujete a my Vám pripravíme program na kľúč.
Od karnevalov, plesov, či scénky na Mikuláša, výročia obce...
Fotogalériu nájdete aj na FB:
http://www.facebook.com/groups/261170890754891/
Pre viac info a cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať e-mailom na 21sipo@gmail.com

PROGRAM - VÝROČIE OBCE / MESTA


V rámci osláv Výročia Vašej obce, či mesta si môžete vybrať za nasledovného:

01. Príprava programu
príprava a realizácia rôznych súťaží a aktivít formou stanovíšť prípadne pódiovým systémom, pre vašich klientov od pohybových, kreatívnych, tanečných
až po spevácke podľa zloženia a veku klientov, súčasťou poplatku sú aj ceny pre jednotlivých výhercov
02. Ozvučenie a osvetlenie podujatia
zabezpečenie DJ hudobnej produkcie, vhodného ozvučenia podľa podmienok v ktorých sa podujatie uskutoční, v prípade potreby aj DJ osvetlenia podľa podmienok podujatia.
03. Výzdoba priestorov na podujatie
na základe niekoľko ročných skúsenosti vieme aké stresujúce je pripraviť akékoľvek podujatie. V tejto položke je zahrnutá výzdoba priestorov rôznymi kulisami najčastejšie vo forme balónovej výzdoby alebo inými na výzdobu potrebnými časťami.
04. Služby konferencierov a moderátorov
pre účely vášho podujatia vieme zabezpečiť skúsených moderátorov, konferencierov prípadne skúsený personál, ktorý zabezpečí napr. predaj tomboly, vstupeniek alebo môže vhodne šíriť reklamu Vašich sponzorov predajom prípadne rozdávaním informácií.
05. Účasť maskotov
pre účely Vášho podujatia vieme za bezkonkurenčné ceny pripraviť maskotov, ktorí sa v určitých časových intervaloch pohybujú medzi Vašimi klientami s možnosťou fotenia, prípadne na požiadanie vieme maskotov vhodne doplniť do Vášho programu. Maskot je vždy ponúkaný aj s animátorom, takže nie je potrebná žiadna ďalšia osoba na jeho obsluhu.
06. Maľovanie na tvár
počas trvania Vášho podujatia bude prebiehať maľovanie na tvár pre detských účastníkov na základe vybraného obrázku resp. obrázkov, počtu klientov a typu podujatia.
07. Výroba postavičiek z balónov
počas podujatia pripravíme na Vaše želanie z nafúknutých balónov rôzne zvieratá alebo predmety. Ide o tzv. balónové modelovanie, ktoré je milým darčekom
pre každé dieťa.
08. Skákacie a šmýkacie atrakcie
počas Vášho podujatia vieme pre Vašich detských klientov zabezpečiť skákacie a šmýkacie atrakcie podľa Vašich požiadaviek a predstavy za bezkonkurenčné ceny vrátane obsluhy.

Povinný poplatok:
  Náklady spojené s dopravou na podujatie ...................................................................... od 20,- € - poplatok za dopravu na a z podujatia v okrese Bardejov, mimo okresu  Bardejov závisí tento poplatok od vzdialenosti. V takomto prípade začína poplatok od sumy 30,- €.

Samozrejme z ponúknutých služieb máte možnosť vyskladať si objednávku podľa svojich predstáv a potrieb. Dodatočné a detailné požiadavky sú vecou dohody konkrétneho podujatia.


S úctou a na spoluprácu sa teší
Animačný tím M21


Kontakt: +421 908 023 666, +421 904 169 969, 21sipo@gmail.com, mladez21@yahoo.com

FB: Animačný program na kľúč https://www.facebook.com/groups/261170890754891/http://

PROGRAM - MIKULÁŠ

  V rámci projektu MIKULÁŠ si môžete vybrať z našej ponuky:

Príbeh o Mikulášovi
 pre detské publikum je pripravený originálny príbeh vo forme scénky v trvaní približne 20 minút so všetkým čo k tomu patrí: kulisy, kostýmy k téme        Mikuláš vrátane vhodného ozvučenia o osvetlenia. Scénka je originálnym „predskokanom“ pred samotným príchodom Mikuláša, tak aby bol príchod Mikuláša k deťom čo najoriginálnejší.

Zabezpečenie príchodu Mikuláša so sprievodom
na základe Vašej požiadavky príde Mikuláš v sprievode anjela, čerta a škriatkov. V prípade potreby rozdá deťom Vami pripravené darčeky. Súčasťou poplatku je aj  prípadné fotenie. V ponuke máme: Santa Clausa alebo Nikolaja.

Ozvučenie a osvetlenie podujatia
 zabezpečenie hudobnej produkcie a vhodného osvetlenia podľa podmienok v ktorých sa podujatie uskutoční vrátane organizovanej diskotéky pod názvom mini disko.

Výzdoba priestorov na podujatie
 na základe niekoľko ročných skúsenosti vieme aké stresujúce je pripraviť akékoľvek podujatie. V tejto položke je zahrnutá výzdoba priestorov rôznymi kulisami určenými na výzdobu podujatí ako aj iných pre podujatie potrebných častí.

Tvorivé dielne
 pre detských klientov sú pripravené tvorivé dielne, počas, ktorých deti vyrábajú rôzne predmety a výrobky, ktoré súvisia s témou podujatia. Súčasťou poplatku je aj  spotrebný materiál na prípravy daných výrobkov a samozrejme potrebný personál.

Účasť maskotov
 pre účely Vášho podujatia vieme za bezkonkurenčné ceny pripraviť maskotov, ktorí sa v určitých časových intervaloch pohybujú medzi Vašimi klientami s možnosťou fotenia. Viac o ponúkaných a dostupných maskotoch nájdete na : /animačný-program-na-kľúč1/penájom-maskotov

Účasť animátorov na iných aktivitách
 v prípade iných požiadaviek klienta napr. vítanie hostí, stavanie snehuliakov, balenie darčekov alebo iných častí programu predmetného podujatia.

Maľovanie na tvár
 počas programu a trvania podujatia bude prebiehať maľovanie na tvár pre účastníkov zdarma na základe vybraného obrázku, počtu klientov a typu podujatia .

Výroba postavičiek z balónov
 počas podujatia bude prebiehať priamo pred očami účastníkov na ich želanie výroba rôznych predmetov, vecí, zvierat z nafúknutých balónov zdarma. Ide o tzv. balónové modelovanie.

Povinný poplatok:

   Náklady spojené s dopravou na podujatie - poplatok za dopravu na a z podujatia v okrese Bardejov, mimo okresu Bardejov závisí tento poplatok od vzdialenosti v  takomto prípade začína poplatok od sumy 30 eur.


Samozrejme z ponúknutých služieb máte možnosť vyskladať si objednávku podľa svojej predstavy a požiadaviek.

Dodatočné a detailné požiadavky sú vecou dohody konkrétneho podujatia.


S pozdravom Animačný tím M21


Kontakt: 0908 023 666, 0904 169 969, mladez21@yahoo.com,

FB: Animačný program na kľúč https://www.facebook.com/groups/261170890754891/http://

PROGRAM - KARNEVALOVO

Príprava programu
 ide o rôzne súťaže pre účastníkov karnevalu od tanečných, pohybových až po spevácke podľa zloženia a veku detí. Súčasťou poplatku sú aj ceny pre jednotlivých  výhercov nami pripravených súťaží a aktivít.
Vystúpenie Šaša / kúzelníka
 podľa vekovej hranice účastníkov Vášho podujatia vás šašo/kúzelník zavedie do sveta kúzel a mágie a pre účastníkov podujatia má pripravené zábavné a úsmev  vyvolávajúce aktivity a „gagy“.
Ozvučenie a osvetlenie podujatia
  zabezpečenie hudobnej produkcie a vhodného osvetlenia podľa podmienok v ktorých sa podujatie uskutoční vrátane zabezpečenia vhodného ozvučenia.
Výzdoba priestorov na podujatie
  na základe niekoľko ročných skúsenosti vieme aké stresujúce je pripraviť akékoľvek podujatie. V tejto položke je zahrnutá výzdoba priestorov rôznymi kulisami určenými na výzdobu podujatí a rôznych dekoratívnych prvkov podľa želania klienta.
Účasť maskotov
  pre účely Vášho podujatia vieme za bezkonkurenčné ceny pripraviť profesionálnych maskotov, ktorí sa v určitých časových intervaloch pohybujú medzi Vašimi klientami, samozrejmosťou je aj možnosť fotenia sa s Vami vybranými maskotmi.
Maľovanie na tvár
  počas programu a trvania podujatia bude prebiehať maľovanie na tvár pre účastníkov zdarma na základe vybraného motívu alebo motívov. Maľovanie je časovo náročné a poplatok je stanovený na určitý počet účastníkov.
Výroba postavičiek z balónov
  počas podujatia pripravíme a v závere podujatia odovzdáme účastníkom na základe Vašej požiadavky z nafúknutých balónov rôzne postavičky, zvieratá alebo predmety. Ide o tzv. balónové modelovanie.
Povinný poplatok:
  Náklady spojené s dopravou na podujatie ...................................................................... od 20,- € - poplatok za dopravu na a z podujatia v okrese Bardejov, mimo okresu  Bardejov závisí tento poplatok od vzdialenosti. V takomto prípade začína poplatok od sumy 30,- €.

Samozrejme z ponúknutých služieb máte možnosť vyskladať si objednávku podľa svojich predstáv a potrieb. Dodatočné a detailné požiadavky sú vecou dohody konkrétneho podujatia.

S úctou a na spoluprácu sa teší
Animačný tím M21


Kontakt: +421 908 023 666, +421 904 169 969, 21sipo@gmail.com, mladez21@yahoo.com

FB: Animačný program na kľúč https://www.facebook.com/groups/261170890754891/http://


PROGRAM - ŠPORTOVÝ DEŇ / DEŇ RODINY

01. Príprava programu
príprava a realizácia rôznych súťaží a aktivít formou stanovíšť prípadne pódiovým systémom, pre vašich klientov od pohybových, kreatívnych, tanečných
až po spevácke podľa zloženia a veku klientov, súčasťou poplatku sú aj ceny pre jednotlivých výhercov
02. Ozvučenie a osvetlenie podujatia
zabezpečenie DJ hudobnej produkcie, vhodného ozvučenia podľa podmienok v ktorých sa podujatie uskutoční, v prípade potreby aj DJ osvetlenia podľa podmienok podujatia.
03. Výzdoba priestorov na podujatie
na základe niekoľko ročných skúsenosti vieme aké stresujúce je pripraviť akékoľvek podujatie. V tejto položke je zahrnutá výzdoba priestorov rôznymi kulisami najčastejšie vo forme balónovej výzdoby alebo inými na výzdobu potrebnými časťami.
04. Služby konferencierov a moderátorov
pre účely vášho podujatia vieme zabezpečiť skúsených moderátorov, konferencierov prípadne skúsený personál, ktorý zabezpečí napr. predaj tomboly, vstupeniek alebo môže vhodne šíriť reklamu Vašich sponzorov predajom prípadne rozdávaním informácií.
05. Účasť maskotov
pre účely Vášho podujatia vieme za bezkonkurenčné ceny pripraviť maskotov, ktorí sa v určitých časových intervaloch pohybujú medzi Vašimi klientami s možnosťou fotenia, prípadne na požiadanie vieme maskotov vhodne doplniť do Vášho programu. Maskot je vždy ponúkaný aj s animátorom, takže nie je potrebná žiadna ďalšia osoba na jeho obsluhu.
06. Maľovanie na tvár
počas trvania Vášho podujatia bude prebiehať maľovanie na tvár pre detských účastníkov na základe vybraného obrázku resp. obrázkov, počtu klientov a typu podujatia.
07. Výroba postavičiek z balónov
počas podujatia pripravíme na Vaše želanie z nafúknutých balónov rôzne zvieratá alebo predmety. Ide o tzv. balónové modelovanie, ktoré je milým darčekom
pre každé dieťa.
08. Skákacie a šmýkacie atrakcie
počas Vášho podujatia vieme pre Vašich detských klientov zabezpečiť skákacie a šmýkacie atrakcie podľa Vašich požiadaviek a predstavy za bezkonkurenčné ceny vrátane obsluhy.

Povinný poplatok:
  Náklady spojené s dopravou na podujatie ...................................................................... od 20,- € - poplatok za dopravu na a z podujatia v okrese Bardejov, mimo okresu  Bardejov závisí tento poplatok od vzdialenosti. V takomto prípade začína poplatok od sumy 30,- €.

Samozrejme z ponúknutých služieb máte možnosť vyskladať si objednávku podľa svojich predstáv a potrieb. Dodatočné a detailné požiadavky sú vecou dohody konkrétneho podujatia.


S úctou a na spoluprácu sa teší
Animačný tím M21


Kontakt: +421 908 023 666, +421 904 169 969, 21sipo@gmail.com, mladez21@yahoo.com

FB: Animačný program na kľúč https://www.facebook.com/groups/261170890754891/http://


PROGRAM - PLES / PARTY

Príprava programu
 ide o rôzne súťaže pre účastníkov plesu od tanečných, pohybových až po spevácke podľa zloženia a veku účastníkov. Súčasťou poplatku sú aj ceny pre jednotlivých  výhercov nami pripravených súťaží a aktivít.
Ozvučenie a osvetlenie podujatia
  zabezpečenie hudobnej produkcie a vhodného osvetlenia podľa podmienok v ktorých sa podujatie uskutoční vrátane zabezpečenia vhodného ozvučenia.
Výzdoba priestorov na podujatie
  na základe niekoľko ročných skúsenosti vieme aké stresujúce je pripraviť akékoľvek podujatie. V tejto položke je zahrnutá výzdoba priestorov balónmi a rôznymi kulisami určenými na výzdobu podujatí a rôznych dekoratívnych prvkov podľa želania klienta.

Služby konferencierov a moderátorov
pre účely vášho podujatia vieme zabezpečiť skúsených moderátorov, konferencierov prípadne skúsený personál, ktorý zabezpečí napr. predaj tomboly, vstupeniek alebo môže vhodne šíriť reklamu Vašich sponzorov predajom prípadne rozdávaním informácií.

Povinný poplatok:
  Náklady spojené s dopravou na podujatie ...................................................................... od 20,- € - poplatok za dopravu na a z podujatia v okrese Bardejov, mimo okresu  Bardejov závisí tento poplatok od vzdialenosti. V takomto prípade začína poplatok od sumy 30,- €.

Samozrejme z ponúknutých služieb máte možnosť vyskladať si objednávku podľa svojich predstáv a potrieb. Dodatočné a detailné požiadavky sú vecou dohody konkrétneho podujatia.

S úctou a na spoluprácu sa teší
Animačný tím M21


Kontakt: +421 908 023 666, +421 904 169 969, 21sipo@gmail.com, mladez21@yahoo.com

FB: Animačný program na kľúč https://www.facebook.com/groups/261170890754891/http://


PROGRAM - MDD - Medzinárodný deň detí

V rámci osláv Medzinárodného dňa detí zabezpečujeme program, ktorý si môžete vyskladať z tejto ponuky:


01. Príprava programu
príprava a realizácia rôznych súťaží a aktivít formou stanovíšť prípadne pódiovým systémom, pre vašich klientov od pohybových, kreatívnych, tanečných
až po spevácke podľa zloženia a veku klientov, súčasťou poplatku sú aj ceny pre jednotlivých výhercov
02. Ozvučenie a osvetlenie podujatia
zabezpečenie DJ hudobnej produkcie, vhodného ozvučenia podľa podmienok v ktorých sa podujatie uskutoční, v prípade potreby aj DJ osvetlenia podľa podmienok podujatia.
03. Výzdoba priestorov na podujatie
na základe niekoľko ročných skúsenosti vieme aké stresujúce je pripraviť akékoľvek podujatie. V tejto položke je zahrnutá výzdoba priestorov rôznymi kulisami najčastejšie vo forme balónovej výzdoby alebo inými na výzdobu potrebnými časťami.
04. Služby konferencierov a moderátorov
pre účely vášho podujatia vieme zabezpečiť skúsených moderátorov, konferencierov prípadne skúsený personál, ktorý zabezpečí napr. predaj tomboly, vstupeniek alebo môže vhodne šíriť reklamu Vašich sponzorov predajom prípadne rozdávaním informácií.
05. Účasť maskotov
pre účely Vášho podujatia vieme za bezkonkurenčné ceny pripraviť maskotov, ktorí sa v určitých časových intervaloch pohybujú medzi Vašimi klientami s možnosťou fotenia, prípadne na požiadanie vieme maskotov vhodne doplniť do Vášho programu. Maskot je vždy ponúkaný aj s animátorom, takže nie je potrebná žiadna ďalšia osoba na jeho obsluhu.
06. Maľovanie na tvár
počas trvania Vášho podujatia bude prebiehať maľovanie na tvár pre detských účastníkov na základe vybraného obrázku resp. obrázkov, počtu klientov a typu podujatia.
07. Výroba postavičiek z balónov
počas podujatia pripravíme na Vaše želanie z nafúknutých balónov rôzne zvieratá alebo predmety. Ide o tzv. balónové modelovanie, ktoré je milým darčekom
pre každé dieťa.
08. Skákacie a šmýkacie atrakcie
počas Vášho podujatia vieme pre Vašich detských klientov zabezpečiť skákacie a šmýkacie atrakcie podľa Vašich požiadaviek a predstavy za bezkonkurenčné ceny vrátane obsluhy.

Povinný poplatok:
  Náklady spojené s dopravou na podujatie ...................................................................... od 20,- € - poplatok za dopravu na a z podujatia v okrese Bardejov, mimo okresu  Bardejov závisí tento poplatok od vzdialenosti. V takomto prípade začína poplatok od sumy 30,- €.

Samozrejme z ponúknutých služieb máte možnosť vyskladať si objednávku podľa svojich predstáv a potrieb. Dodatočné a detailné požiadavky sú vecou dohody konkrétneho podujatia.


S úctou a na spoluprácu sa teší
Animačný tím M21


Kontakt: +421 908 023 666, +421 904 169 969, 21sipo@gmail.com, mladez21@yahoo.com

FB: Animačný program na kľúč https://www.facebook.com/groups/261170890754891/http://

Fotogaléria z organizovaných podujatí

prev next